Velkommen til Grundejerforeningen i Ringe

Grundejerforeningen i Ringe blev stiftet d. 29. oktober 1908 af driftige borgere i Ringe med det formål at varetage grundejernes almindelige og fælles interesser og være aktører i forhold til andre foreninger samt kommunale og andre offentlige myndigheder vedrørende byens /det bynaere områdes faste ejendomme og varetagelse af administrationen af "Ringe Flagallé”.

Der var pr. 31.12.1959 237 medlemmer, der betalte et kontingent på kr. 1,00/ 1,50 / kvartalet beregnet efter ejendomsskylden.